Category Archives: boeken

[Recensie] Paardencoach Kwartet

kwartetsetSanna Stelloo is een bekend gezicht in de Nederlandse paardencoachwereld. Wat ik echter nog niet van haar wist is dat ze niet alleen goede kwaliteiten als paardencoach bezit, maar ook erg creatief is. Dat laatste blijkt wel uit het nieuwe product dat ze ontwikkeld heeft om op spelenderwijs kennis over paardencoaching op te doen: Het Paardencoach Kwartet. Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachBoek] Coachen met PaardenKracht

Coachen met PaardenKrachtCoachen met Paardenkracht
Inge Kroesen, 2014
112 blz. –  E 24,95
http://3pk-kennishuis.nl/webshop

Als je van je vak houdt, zoals ik, en ook nog eens erg van lezen houdt, zoals ik, is het soms frustrerend om in een relatief nieuw en klein vakgebied te werken. Als je op vakantie gaat, eindig je elke keer weer met dezelfde boeken in je koffer… Maar nu is er goed nieuws. En precies op tijd voor de donkere wintermaanden.

Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachBoek] Dressage with Mind, Body and Soul


Recensie Dressage with Mind, Body and Soul – Linda Tellington-Jones samen met Rebecca M. Didier – Engelstalig

Op de 1e pagina staat de ondertitel: A 21ste –Century Approcah to the Science and Spirituality of Riding and Horse-and-Rider Well-Being. In deze zin is in feite het hele boek gevat, want dit boek draagt absoluut bij aan de gezondheid en het welzijn van zowel paard als ruiter.

Linda Tellington-Jones draagt opnieuw een grote steen bij aan het welzijn van het (dressuur)paard. Dat dit boek gericht is op de dressuur weerhoudt wellicht sommigen ervan dit boek te kopen en te lezen. Ik kan rustig stellen dat ieder paardenmens, iedere ruiter, iedere groom, iedere eigenaar iets aan dit boek zal hebben. En vooral: de paarden varen er wel bij als je dit boek leest. Al pik je maar 1 dingetje op uit de ongelofelijke hoeveelheid tips en informatie.

Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachBoek] Oefenboek Hippotherapie

13861_OS_Hippotherapie.inddOefenboek Hippotherapie – Paardrijden voor kinderen met een beperking – Jill Jacob en Ivan Reynaert

25 mei 2013 schreef ik op de Intervisie Pagina van de PaardenCoaches Limburg over dit boek het volgende:

‘Heb dit boekje gelezen en vond het nuttig – voor de een zal dit gesneden koek zijn, voor de ander niet, maar als paardencoach heb ik er wat interessante dingen voor mijn eigen praktijk uit kunnen halen. Is overzichtelijk, simpel en heel snel te lezen (half uurtje).’

Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachBoek] Spiegel aan de top

spiegel aan de topSpiegel aan de Top – over de praktijk van executive coaching – Yvonne Burger

In één keer uitgelezen! Spiegel aan de Top, geschreven door Yvonne Burger is een geweldig interessant en makkelijk leesbaar boek. Ondanks dat de paardencoaching in dit boek niet aan bod komt, is Spiegel aan de Top ook echt een aanrader voor de (beginnende) paardencoach, dit om alle redenen zoals hieronder beschreven.

De inkijk in de executive coaching krijgen we door middel van een blik in een wereld waar we normaal niet in kunnen kijken. Doordat de schrijfster een duidelijke opbouw aanhoudt tijdens de interviews worden de overeenkomsten en de verschillen inzichtelijk. De inkijk vanuit de kant van bestuurders, executive coaches en commissarissen maakt het geheel bijzonder interessant.

Het resultaat is een ongelofelijke hoeveelheid aan informatie. En we krijgen echt inzicht in hoe waardevol coaches kunnen zijn op het executive niveau. De do’s en dont’s zijn soms oh zo eenvoudig en soms een eyeopener. Deze do’s en dont’s zijn uit de praktijk, waardoor ze niet alleen een andere lading krijgen maar ook veel meer impact op de lezer hebben.

Hoe men tot de keuze van de coach komt, is iets waaruit lessen getrokken kunnen worden. Dat accreditatie in veel gevallen niet leidend bij de keuze is, is veelzeggend. Nog veelzeggender is dat mond op mond reclame en de kennis en ervaring van de coach van groot belang zijn bij de keuze. Samen met de bekende ‘klik’ zijn dat hoofpunten bij de keuze van de coach. De in alle interviews terugkomende vragen over hoe men de coaching ervaart en wat belangrijk was en wat niet tijdens het traject, maken het inzicht, in deze tot nu toe onbekende wereld, compleet.

achterkant_spiegelaandetopMeteen kun je je als coach afvragen of je ‘je schuldig maakt’ aan de do’s en dont’s en of deze voor jou en/of je coachees net zo zwaar wegen als voor de geïnterviewden in Spiegel aan de Top. Zo kan ook de reflectie van de coach meer diepgang krijgen. De verschillende vraagstukken waarmee de executive coach te maken krijgt, komen in de interviews duidelijk naar voren. En zijn niet alleen zeer boeiend om te lezen maar maken ook mensen-van-vlees-en-bloed van de geïnterviewden, waardoor je vanzelf gaat reflecteren hoe jij –als coach- hier zelf mee om zou kunnen/willen gaan.

Yvonne Burgers’ heldere taalgebruik, de samenvattingen aan het einde van elk hoofdstuk, de pakkende titels van de hoofdstukken en het slot hoofdstuk met ‘Lessen uit de praktijk van de executive coaching’ maken het boek prachtig compleet. Spiegel aan de Top schittert je tegemoet! Bij het oppakken word je door de zilveren voorkant echt gespiegeld, belangrijkste is echter dat de inhoud van het boek daadwerkelijk de spiegel is, die ons een unieke inside blik gunt in de dagelijkse praktijk van de bestuurder, commissaris en executive coach.

Als er dan al een minpunt genoemd moet worden: er wordt geen (gratis) E-book bijgeleverd, en dat is in de moderne praktijk van E-readers en I-pads toch wel heel handig!

Al met al een absolute aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in executive coaching. En dan niet alleen voor executive coaches maar ook als je zelf geen executive coach bent. Veel van de opmerkingen kun je naar het gewone coachen en naar de paardencoaching omzetten en geeft de coach de mogelijkheid de coachvragen van de coachees van meerdere kanten te benaderen. En voor wie twijfelt of coaching in zijn/haar situatie van nut kan zijn, is dit boek ook een aanrader. Na lezen ervan zal het niet moeilijk zijn tot een beslissing te komen.

 

© Margreet Noordanus / PaardenInzicht Takes you to the next level!

www.paardeninzicht.nl / info@paardeninzicht.nl

 

Spiegel aan de Top is te verkrijgen bij: http://www.managementboek.nl/boek/9789490463267/spiegel-aan-de-top-yvonne-burger

Heb jij dit boek gelezen? Of wil je het nog gaan lezen? Geef hieronder jouw reactie op dit boek!

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachBoek] Leren Coachen

Leren coachen
Basisboek Theorie en Methode
Marinka van Beek en Ineke Tijmes

Leren CoachenDe 6e herziene druk van Leren Coachen – Basisboek Theorie en Methode is een schot in de roos. De ruimere en duidelijke opzet en de andere opmaak maken dit prima basisboek nog plezieriger te lezen en makkelijker toegankelijk.

Het coachingmodel –weergegeven in een cirkel- om te illustreren dat het coachproces een proces is met een logische fasen, wordt voor stap voor stap behandeld. Elk hoofdstuk is één stap, aan het begin van het hoofdstuk staat het coachingsmodel afgebeeld, zodat je precies ziet waar je je in het proces bevindt. Dit alleen al geeft structuur en duidelijkheid, iets wat het hele boek door terugkomt en maakt dat de theorie makkelijk op te nemen is, waardoor je direct in staat bent het model te gebruiken als basis.

Na het woord van dank en de inhoudsopgave belanden we bij de uitgebreide Inleiding. Hierin wordt door de schrijvers duidelijk aangegeven wat de gehanteerde uitgangspunten zijn en hoe de fasen van het coachingsmodel er uit zien. Een korte weergave van hetgeen per hoofdstuk behandeld wordt, sluit de inleiding af.

In hoofdstuk 1 Wat is Coaching, wordt toegelicht wat coaching is, waarom coaching ingezet wordt, de effecten, de wijzen van coachen en wie er zoal coacht. Daarna wordt het specifieke van coaching toegelicht. Na de samenvatting belanden we bij afsluitende reflectie voor de coach. De schrijfsters gaan vervolgens in hoofdstuk 2, in op de methodiek van de coaching. Hierna krijgt de relatie coach–coachee bijzondere aandacht in hoofdstuk 3. De relatie coach-coachee krijgt deze bijzondere aandacht van de schrijvers, omdat de afgelopen jaren gebleken is dat deze relatie van grote invloed is op het coachproces en de resultaten van de coaching. Derhalve achtten zij het nodig deze in een apart hoofdstuk extra toe te lichten, hetgeen zeker waardevol is voor de lezers.

Hoofdstuk 3 gaat dan ook, met duidelijke uitleg, in op de kenmerken van de relatie coach-coachee. De lezer krijgt in 3.3 inzicht in wat de coach zowel aan het begin als in het verdere verloop van de coaching aan deze relatie kan doen, hetgeen verhelderend en interessant is. Ook het verder bouwen aan de relatie in het verdere coachingsproces komen aan bod. Waarbij niet vergeten wordt aan te geven hoe de coach dit kan doen: doormiddel van het onderhouden en verdiepen van de relatie met de coachee en/of door middel van het doen aan zelfonderzoek en verdieping in het contact met zichzelf. Er wordt tevens ingegaan op overdracht, het werken in het hier en nu, het afbouwen van de coachrelatie en het loslaten daarvan. Ook hoofdstuk 3 wordt, net als de overige hoofstukken, afgesloten met een samenvatting en goede reflectievragen voor de coach.

Vervolgens wordt, in de hoofstukken 4 tot en met 9, per fase het coachingsmodel toegelicht. Achtereenvolgens komen aan bod: de oriëntatiefase, de diagnosefase, doelen formuleren, plan opstellen, uitvoeren, evalueren en afsluiten. De uitleg is zodanig helder en duidelijk, dat je hiermee direct aan de slag kan gaan. De reflectievragen blijven verhelderend, soms confronterend en nodigen tot directe reflectie en het direct ontdekken waar je als coach nog aan moet werken.

Belangrijke punten als feedback geven, confronteren en weerstand zijn de onderwerpen van hoofdstuk 10 en 11. Ook hiermee kun je als coach direct zelf aan de slag. Het afsluitende hoofdstuk 12 Verantwoord coachen, geeft de coach veel informatie en reflectie materiaal om tot een werkelijk stevige coachbasis te komen. Hoofdstuk 12 nodigt uit om 2 keer per jaar te inventariseren en reflecteren over hoe het met je basis als coach is gesteld, hetgeen een prima basis kan vormen voor zelfreflectie en/of intervisie.

De schrijvers hebben de basis van Leren coachen –  Basisboek Theorie en Methode – 6e herziene druk, met deze herzieningen verbreed en verstevigd. En met deze verbreedde en verstevigde basis, kan iedereen die zich de methodiek van het coachen eigen wil maken of wil ‘herijken’, zijn/haar coachbasis op degelijke wijze (her)smeden.

© Margreet Noordanus / PaardenInzicht Takes you to the next level!

www.paardeninzicht.nl / info@paardeninzicht.nl

Heb jij dit boek al gelezen? Laat mij weten wat je er van vond! Ik lees je reactie graag onderaan deze pagina!

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachBoek] Coachen in 90 minuten

Coachen in 90 minuten
Silvia Blankestijn

Heb je vragen als: Wat is een coach? Wat is coachen eigenlijk? Hoe gaat het in zijn werk? Wat houdt coachen precies in? Wat kan ik bereiken met coachen? Hoe ziet het basisproces in het coachen eruit? Dan vind je in Coachen in 90 minuten het antwoord! OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wil je als coach aan je toekomstige opdrachtgevers extra informatie geven, over wat coachen nou eigenlijk is en hoe je als coach te werk gaat, dan bevat Coachen in 90 minuten waardevolle en nuttige informatie waarmee de opdrachtgever zeker uit de voeten kan!  Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachBoek] De natuur van het paard

Natuur van het paardDe Natuur van het Paard – Observeren, Begrijpen, Leren en Trainen
Marthe Kiley – Worthington

In het E-book voor het verdiepingscollege over de boeken voor de paardencoach heb ik dit boek opgenomen en vermeld: ‘In de flap van de Engelse versie van dit boek heb ik een notitie gezet: ‘dd. 23 augustus 1992 uitgelezen, absoluut verplichte lectuur!’ Een opmerking die ik tot op de dag van vandaag (31 mei 2013) alleen maar kan onderschrijven. Inmiddels is er ook een Nederlandstalige versie.’ Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachBoek] Begeleidend werken met assistentie van dieren

Begeleidend werken met assistentie van dieren – een inleiding. Katrien Kintaert

Begeleidend werken met assistentie van dierenHet bewust en volgens een bepaalde methodiek inzetten van dieren in een hulpverleningscontext is betrekkelijk nieuw maar wint de laatste jaren snel aan populariteit. Van konijnen aaien voor bejaarden tot equitherapie of de inzet van hulphonden bij mensen met posttraumatisch stress syndroom, de heilzame aspecten van het contact met dieren wordt steeds breder (h)erkend. In de theorievorming rondom de relatie mens-dier en de doelgerichte inzet van dieren in de begeleiding van mensen is echter nog weinig eenduidigheid te bespeuren en het fenomeen wordt vanuit wetenschappelijke hoek dan ook nog vaak met een zekere scepsis, om niet te zeggen meewarigheid bekeken. Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachBoek] Natural Horse man ship

Recensie: Natural Horse Man Ship – Pat Parelli
(Let op: dit is de recensie van de Nederlandse vertaling van het boek. Zeer recent is een herziene uitgave van dit boek uitgekomen in Amerika, deze versie is echter niet in deze recensie meegenomen.)

Persoonlijk ben ik geen ‘methode’ paardenmens, voor mezelf vind ik het belangrijk me te verdiepen in de ruimste zin des woords, zodat ik als het nodig is –voor paard of coachee- weet waarop ik terug kan vallen. Dit omdat geen paard en geen mens hetzelfde is, en de ene methode bij de één uitstekend kan werken en bij de ander faalt. Vandaar dat ik me toch verdiept heb in de Nederlandstalige versie van het boek van Pat Parelli. Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather