Category Archives: oefeningen

Mijn medewerkers doen wel wat ik zeg

SAMSUNG CSC

Rutger* staat naast de paardenbak. Hij is bij mij gekomen om te ontdekken hoe hij ervoor kan zorgen dat zijn medewerkers doen wat hij zegt. Rutger heeft net een oefening met het paard gedaan waaruit blijkt dat ook het paard niet doet wat hij zegt. En nu kijkt hij me een beetje moedeloos aan. “Blijkbaar heb ik helemaal geen leiderschap, want niemand doet wat ik zeg.”

Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

Mijn medewerkers doen niet wat ik zeg

Voordat hij de paardenbak instapt geeft hij aan wat zijn probleem is: “Mijn medewerkers doen niet wat ik zeg,” zegt Rutger*. Dat is helder. En dat wil hij natuurlijk graag anders zien. Of het paard even wil vertellen hoe hij dit probleem op kan lossen.

Ik vroeg Rutger om het paard een opdracht te geven, op dezelfde manier als hij ook zijn medewerkers opdrachten geeft, zodat we konden zien of het paard wel of niet zou doen wat hij zei. Ik verwachtte van niet. Het paard reageert namelijk precies zoals een mens, dus als menselijke medewerkers geen opdracht aannemen van deze manager dan doet het paard dat ook niet. Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[PaardencoachTip] Kaartenset

SAMSUNG CSCIn deze nieuw rubriek vind je voortaan een tip speciaal voor aankomende, beginnende of ervaren paardencoaches. Misschien heb je al een tijdje het e-zine ‘PaardencoachTips’ ontvangen (dat ezine is nu geintegreerd in Leiderschapstips). Dan weet je wat voor een tips hier aan de orde komen. De ene keer deel ik een boekrecensie met je, dan weer een video met een werkvorm, dan weer een interessant artikel en zo nog veel meer.

De tip die ik deze keer voor je heb gaat over de ‘Kaartenset voor Paardencoaches’ van 3PK. Margreet Noordanus schreef al eerder een recensie over deze kaartenset. Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

Dit is de ideale leider

Momenteel ben ik bezig met het interviewen van managers over leiderschap in organisaties. Een van de vragen die ik iedereen stel is ‘Hoe zou jij de ideale leider beschrijven?’.

Deze vraag roept interessante reacties op. Sommige managers hebben heel helder voor ogen hoe de ideale leider er uit ziet. Ze hebben vaak een persoon voor ogen die hun inspireert.

Anderen hebben nog niet eerder nagedacht over deze vraag. Ze vinden het lastig om de ideale leider te beschrijven. Ze vervallen dan vaak in oppervlakkige symbolen van leiderschap, zoals de functie in een organisatie, de bijbehorende grote auto, het dure pak/mantelpak, etc. Continue reading

facebooktwitterlinkedinmailby feather

Spiegelend Leiderschap

Als leider van een team word je constant gespiegeld door de leden van het team. Net zoals een paardenkudde de leider van de kudde spiegelt. En net zoals een paard een mens spiegelt als deze persoon zich als leider gedraagt.

Meestal ben je je er niet van bewust dat je wordt gespiegeld. Je hebt bijvoorbeeld de hele week al slecht geslapen en dan is je team óók nog eens heel erg langzaam. Of er nadert een deadline waar je nog veel werk voor moet doen en dan gaan er ineens allerlei dingen mis op de afdeling. Of je hebt thuis een opstandige puber en dan komt er óók nog eens heel veel weerstand bij mensen in je team.

Je wordt gespiegeld door de mensen in je team doordat je als leider in de spotlight staat. Iedereen kijkt tenslotte wat de leider doet en in welke richting de leider gaat. Net zoals de leider van de paardenkudde voorop loopt en de rest van de paarden volgen.

Lees verder: Spiegelend Leiderschap

facebooktwitterlinkedinmailby feather

[Checklist] 21 kenmerken van een mensenkudde vs een groep individuen

Heb je wel eens een groep (semi)wilde paarden gezien? Dan is het je waarschijnlijk opgevallen dat je direct ziet dat zij een kudde vormen met elkaar. (In Nederland kan je semi-wilde kudde’s bekijken in verschillende natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld op de Veluwe, de duinen langs de westkust en bij de Oostvaardersplassen. De foto’s hiernaast zijn genomen in de Kennemerduinen.)

Bij mensenteams is het soms lastiger om te ontdekken of zij nou bij elkaar horen of niet. Zelfs als je officieel –volgens je functieomschrijving- in het team zit, dan kan je het gevoel hebben er toch niet bij te horen.

Leidinggevenden vragen mij regelmatig of hun team een ‘echt’ team is. Ik vergelijk een mensenteam met een paardenkudde en gebruik daarbij een paard als deskundige (dit is een onderdeel van mijn unieke Kuddetest™). Als je geen paard bij de hand hebt kan je deze lijst met kenmerken gebruiken om jouw team te analyseren.

Zo herken je een mensenteam: Zo herken je een groep individuen
1 Ze houden contact met elkaar Ze zijn niet met elkaar in contact
 2 Ze gaan allemaal dezelfde richting op, naar hetzelfde doel Ieder gaat zijn/haar eigen richting op en heeft een persoonlijk doel
 3 Er is een leider, die zichzelf als leider ziet en door alle teamgenoten als leider gezien en geaccepteerd wordt Er is geen leider of er is wel een (functioneel) leider maar deze wordt niet door de anderen geaccepteerd als leider
 4 Iedereen in het team weet wat zijn/haar verantwoordelijkheid en taak is Taken en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk
 5 Er wordt gesproken en gedacht over ‘wij’ in plaats van ‘ik’ Er wordt gesproken en gedacht vanuit ‘ik’
 6 De teamleden hebben aan weinig/geen woorden genoeg om elkaar te begrijpen Iedereen gebruik veel woorden en lichaamstaal om te communiceren
 7 Het team vertrouwt blind op elkaar Men vertrouwt elkaar niet (echt…)
 8 Het team heeft als een van de hoogste prioriteiten om een sterk team te zijn/blijven Ieder heeft voor zichzelf als prioriteit om sterker te worden, met of zonder team
 9 Het team neemt snelle en goede beslissingen Men doet er erg lang over om gezamenlijke beslissingen te nemen of beslissingen worden genomen zonder dat iedereen er echt achterstaat
10 Het team heeft weinig overleg nodig tijdens het samenwerken Er wordt veel en lang met elkaar overlegd (zowel formeel als informeel)
11 Het team ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om jonge/onervaren teamgenoten zo goed mogelijk te begeleiden Jong/onervaren mensen worden niet begeleid of ze worden door 1 persoon begeleid
12 Het team waardeert en maakt gebruik van ieders beste kwaliteiten De kwaliteiten van de individuen worden niet optimaal benut
13 Het team staat open voor nieuwe teamgenoten indien dit het team versterkt Men staat niet te springen om nieuwe individuen bij de groep
14 De teamgenoten bewegen in hetzelfde tempo Sommige mensen lopen voor de groep uit en anderen blijven ergens hangen
15 Alle teamgenoten zijn alert op gevaren voor het team Gevaren van buiten af verrassen de groep vaak als het al te laat is
16 Het team heeft plezier met elkaar De groep heeft geen/weinig plezier met elkaar
17 Het team heeft ruimte voor onderlinge vriendschappen Er ontstaan geen/weinig vriendschappen in de groep
18 Iedereen voelt zich zo prettig in het team dat ze liever bij elkaar zijn dan alleen De groep voelt niet prettig aan
19 Het team bereikt samen meer dan alleen De individuen zouden meer bereiken als ze niet in een groep zouden werken
20 Het team wordt door buitenstaanders herkend als team De groep is niet herkenbaar, zowel voor buitenstaanders als ook voor de eigen leden
21 Het team is in staat om zich gezamenlijk aan te passen aan veranderende omstandigheden Bij veranderende omstandigheden valt de groep uit elkaar

Aan welke kenmerken voldoet jouw team? En wat mis je nog? Ik lees jouw reactie graag hieronder!

©Wendela den Tonkelaar, Onbewuster, 2012

PS Wil je met jouw team de Kuddetest™ doen en de effectiviteit van je team optimaliseren? Volg dan het programma ‘De kuddetest voor mensenteams’

 

facebooktwitterlinkedinmailby feather